Introducció a la Magnetoteràpia

La magnetoteràpia és una teràpia física, utilitzada en rehabilitació i medicina esportiva veterinària, que consisteix en l’aplicació d’un corrent elèctric sobre un conductor o solenoide, originant un camp electromagnètic coaxial a aquest conductor.

Aquest camp electromagnètic penetra a l’organisme sense produir cap efecte secundari perjudicial.

Al penetrar a les cèl·lules, aquestes posseeixen partícules carregades elèctricament que assumeixen la polaritat del camp magnètic aplicat i així es produeixen efectes terapèutics beneficiosos.

Funcionament i Principis de la Magnetoteràpia

La magnetoteràpia influeix de manera positiva en les reaccions bioquímiques i biofísiques de les cèl·lules i els organismes vius.

D’aquestes reaccions destaquen 3 efectes dels camps magnètics:

  1. Efecte magnetització (Bioquímic): La membrana cel·lular es pot despolaritzar a causa d’alguna malaltia o patologia, veient modificada la seva permeabilitat a través de la Bomba Na+/K+. Els camps magnètics restableixen el potencial de membrana actuant sobre aquesta bomba i recuperant la funcionalitat cel·lular. Si, a més, mantenim l’acció del camp magnètic, podem hiperpolaritzar la cèl·lula i aconseguir un efecte “bloqueig”, com per exemple bloqueig de la transmissió de l’impuls nociceptiu a través de la cèl·lula nerviosa.
  2. Efecte piezoelèctric (cel·lular): com hem explicat al principi, les cèl·lules posseeixen propietats paramagnètiques, això fa que adoptin la direcció del camp magnètic aplicat produint tres efectes fonamentals en els processos de reparació i regeneració tissular: vasodilatació i augment del flux sanguini, augment de l’aportació d’oxigen als teixits, i augment de la síntesi d’energia (ATP).
  3. Efecte Metabòlic (Tissular): Els camps magnètics modulen el mecanisme Redox (oxidació-reducció), augmenta la síntesi de fibroblasts i osteoblasts/clasts, estimula el sistema immunològic, endocrí i la regeneració axonal en el SNC.

Beneficis de la Magnetoteràpia en la Rehabilitació Veterinària

 Els beneficis que aporta la magnetoteràpia, tant en rehabilitació veterinària com humana, són múltiples:

  1. Acció analgèsica i relaxant: deguda a la hiperpolarització de la membrana cel·lular, l’augment de producció d’endorfines, la relaxació de la musculatura llisa i l’estimulació magnètica transcraneal repetitiva (còrtex prefrontal i còrtex motor).
  2. Acció antiinflamatòria: a causa de la reducció de l’edema (líquid instersticial no pot penetrar en la membrana cel·lular), millora de la circulació sanguínia i limfàtica, produeix hiperèmia local que fa que estimuli la síntesi de PG citoprotectores i s’aportin elements de defensa, augmenta la producció de melatonina a la glàndula pineal (efecte relaxant i antioxidant, a més d’estimular el sistema immune), i regula els nivells de cortisol endogen.
  3. Acció regenerant: es produeix en tots els teixits per diferents mecanismes d’activació de factors de creixement i modulació de reaccions enzimàtiques i bioquímiques.

S’ha de tenir en compte, també, que depenent de la freqüència que utilitzems’obtenen uns efectes o altres:

Aplicacions Pràctiques de la Magnetoteràpia en el Tractament Veterinari

Les aplicacions terapèutiques dels camps magnètics a la veterinària són molt variades: patologies de columna vertebral i articulacions, lesions de l’aparell locomotor degenerants i també inflamatòries, cistitis, inflamacions ginecològiques, restrenyiment, problemes de la pell, postoperatoris i post-traumàtics.

A més, recentment s’ha iniciat el seu ús com a tractament coadjuvant en Epilèpsia refractària a tractament farmacològic.

Però, a la vegada, existeixen algunes contraindicacions a tenir en compte:

  • Contraindicacions Estrictes: Hemorràgia/Hipotensió, Marcapassos/Embòlia, Gestació, Neoplàsia, Infeccions.
  • Contraindicacions Parcials: Tiroide/Paratiroide, Cardiopatia (Estadi), Corticoides, Plaques creixement, Neoplàsies Pal·liatius.

Conclusió

La magnetoteràpia a la veterinària és una opció terapèutica segura que ofereix una alternativa efectiva en l’atenció integral de la salut i el benestar animal.

Els efectes bioquímics i biofísics de la magnetoteràpia són crucials per a comprendre el seu impacte. Des de la restauració del potencial de membrana cel·lular fins a la promoció de la regeneració tissular, els seus beneficis són variats i significatius.

La seva aplicació ha d’estar supervisat per un veterinari rehabilitador que haurà d’avaluar al pacient adequadament i considerar les possibles contraindicacions.

Bibliografia

Congrés AVEPA GTA 2023: “TOT EL QUE EL VETERINARI HA DE SABER SOBRE MAGNETOTERÀPIA”. Francisco Pérez Navajo, Hospital Veterinario San Antón (HVSA)

···
1
CRAR BCN
Hola, deixa’ns el teu missatge i et respondrem el més aviat possible.
...
Hola, déjanos tu mensaje y te responderemos lo antes posible.
...
Hi, leave us your message and we will reply as soon as possible.