Cas realitzat per Marina Gonzalo Morata, veterinària rehabilitadora de CRAR

Aquest mes al blog de CRAR – Centre de Rehabilitació Animal de Referència,  especialistes en fisioteràpia veterinària a Barcelona volem parlar d’una lesió infradiagnosticada i que afecta a la millora clínica de molts pacients amb osteoartrosis de maluc: la lesió del múscul iliopsoas.

Anatomia del múscul iliopsoas

El múscul iliopsoas forma part de la musculatura hipoaxial lumbar, la seva funció principal és la de flexionar el maluc i moure cap endavant l’extremitat,adduir i rotar externament el fèmur. A més, estabilitza el raquis lumbar a la seva flexo-extensió, i quan el membre està fixe estabilitza i arqueja dorsalment la columna.

El múscul està parcialment cobert pel psoas menor, i presenta dos parts parcialment fusionades:

  • Múscul Psoas Major: s’origina a la superfície ventral dels cossos i apòfisis transverses de les vèrtebres lumbars.
  • Múscul Iliac: és la part més petita i s’origina a la cara ilíaca de l’ala de l’ílion.

Ambdues parts s’uneixen i s’incerten conjuntament al trocànter menor del fèmur.

Lesió del múscul ilipsoas

El múscul iliopsoas sol lesionar-se per distensions produïdes per estiraments excessius o durant una contracció excèntrica. Poden produir-se de manera aguda, generalment en gossos que desenvolupen activitats amb salts i girs de manera brusca, com l’Agility o el Flyball.

Aquestes distensions musculars repetitives poden desenvolupar una lesió més cronificada o aparèixer juntament a altres problemes ortopèdics i/o neurològics.


La coixesa pot aparèixer de manera intermitent després de l’activitat física. Encara que els casos lleus solen millorar amb el temps, sovint el rendiment esportiu es manté disminuït.

En la bibliografia de medicina esportiva humana es reporten lesions similars a les descrites en atletes amb el terme de “síndrome del iliopsoas”.

És important tenir en compte les lesions del múscul iliopsoas en el gos, ja que poden afectar la millora clínica en aquells casos associats a osteoartrosis de maluc, així com afectar el rendiment esportiu i aparició de lesions per falta de desenvolupament muscular.

Diagnòstic de la lesió del múscul Iliopsoas

El diagnòstic de les lesions en el múscul iliopsoas sol fer-se mitjançant exploració ortopèdica:

  • Trobarem dolor durant l’extensió i rotació interna de maluc.
  • Dolor abrupte a la palpació del tendó d’inserció en el trocànter menor del fèmur.

Les tècniques d’imatge, com la radiografia, serviran per a descartar altres patologies osteoarticulars, i l’ecografia i/o ressonància magnètica permetran un diagnòstic més precís.

Tractament de la lesió del múscul Iliopsoas

Els tractaments descrits per la lesió del múscul Iliopsoas en gossos consisteixen en repòs de l’activitat intensa, AINEs durant la fase d’inflamació, massatges i estiraments, aplicació d’electromedicals (ultrasons, làser o diatermia), i condicionament muscular progressiu.

La resolució quirúrgica, com la tenotomia, rarament és necessària.

Existeixen poques publicacions sobre el tractament d’aquest tipus de lesions a veterinària degut a la falta de diagnòstic.

Els tractaments recomanats per la “síndrome del iliopsoas” a medicina esportiva humana inclouen repòs, estiraments en extensió i exercicis de rotació de maluc, i l’aplicació d’ultrasons i diatermia.

Cas clínic de lesió del múscul Iliopsoas en un gos: Beltza

Es presenta en consulta Beltza, una gossa femella esterilitzada, encreuament de pastor, d’any i mig d’edat. El motiu de consulta va ser l’observació d’una alteració del moviment quan corria, i coixesa de la EPI després d’una activitat intensa.


En l’anamnesi no es va reportar intolerància a l’exercici i realitzava una activitat física moderada (mínim 4 hores de passeig al dia). Com a patologies anteriors van referir parvovirosis de cadella i un desenvolupament corporal molt ràpid després de la seva recuperació.

En les radiografies realitzades pel seu veterinari es van observar signes lleus de displàsia de maluc en la EPI.

Beltza prenia condroprotectors diaris a base de col·lagen tipus-II no desnaturalitzat i dieta suplementada amb omega-3.

Primera valoració prèvia a la teràpia de rehabilitació

En la valoració funcional de Beltza es va observar una lleu basculació de la EPI al pas, amb disminució de la flexo-extensió lumbar al galop.

En quant a l’avaluació estàtica Beltza tenia un bon aplom de les extremitats, amb cifosi lumbar molt lleu i cua desplaçada a l’esquerra. La palpació musculoesquelètica va evidenciar una CC 5/9, asimetria muscular de 2,6cm entre totes dues EEPP, rang moviment articular normal en totes les articulacions, dolor moderat 2/5 a la palpació del tendó d’inserció del múscul iliopsoas esquerre, i dolor en el seu estirament.

Proves diagnòstiques complementàries

Es va establir un diagnòstic presumptiu de lesió muscul-tendinosa del múscul iliopsoas, però a la familia de Beltza li vam aconsellar la realització d’ecografia muscular per a poder establir un tractament rehabilitador òptim.

L’estudi ecogràfic del múscul iliopsoas de la EPI va mostrar canvis a nivell del tendó d’inserció en el fèmur, compatibles amb una entesopatia crònica, possiblement secundàries a una tendinosi. A més, s’observava una lleu bursitis regional i irregularitats de la cortical del trocànter menor del fèmur.

Pla de Rehabilitació

S’estableix un pla de rehabilitació a base de sessions de radiofreqüència monopolar capacitiva-resistiva (AH100-INDIBA®) seguides de massatge i estiraments, una vegada per setmana, per al tractament de la lesió del múscul Iliopsoas.


Cada sessió de radiofreqüència l’iniciàvem amb l’aplicació capacitiva 5 minuts, amb l’objectiu de preparar els teixits més superficials buscant un augment de la vascularització, per seguidament utilitzar l’aplicació resistiva, fase en la qual aconseguim una major penetració i acció bio-estimulant sobre els teixits menys hidratats.


A més de l’aplicació de la radiofreqüència vam realitzar tractament masoteràpic dels teixits afectats: musculatura paravertebral lumbar, múscul iliopsoas i la musculatura intrínseca lateral del maluc esquerre. I vam realitzar estiraments actius d’extensió lumbosacra per a finalitzar cada sessió.

Evolució del cas

Es van realitzar un total de 4 sessions setmanals i l’evolució clínica va ser molt bona. Va millorar la disposició de l’animal a realitzar salts i la coixesa després dels passejos intensos va desaparèixer.

En la palpació musculoesquelètica ja no es detectava dolor a la palpació del tendó d’inserció del múscul iliopsoas i la perimetria muscular de l’extremitat afectada va augmentar (+1,5cm).

L’ecografia muscular al mes va revelar la desaparició de la bursitis regional i normalització de la ecogenicitat del procés de tendinosi, mantenint-se l’augment de grandària respecte al tendó de l’extremitat contralateral.


1.  König HE, Liebich H-G. Anatomía de Los Animales Domésticos (Tomo 1) 2a Edición. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2005.

2.  Cabon Q, Bolliger C. Iliopsoas muscle injury in dogs. Compend Contin Educ Vet. 2013;18(January):247-253.

3.  Spinella G, Davoli B, Musella V, Dragone L. Observational study on lameness recovery in 10 dogs affected by iliopsoas injury and submitted to a physiotherapeutic approach. Animals. 2021;11(2):1-10.

4.  INDIBA Animal Health. (28 de Julio de 2020). Nuevos protocolos IAS. https://www.indiba.com/es/news/animal-health/nuevos-protocolos-ias/

5.  Anderson CN. Iliopsoas: Pathology, Diagnosis, and Treatment. Clin Sports Med. 2016;35(3):419-433.

6.  Johnston CAM, Wiley JP, Lindsay DM, Wiseman DA. Iliopsoas bursitis and tendinitis. A review (Jhonston, C.A.M. et al -1998-). Sport Med. 1998;25(4):1-13.

7.  Argüelles D, Ecvs D, Prades M, et al. La radiofrecuencia a 448 KHz en el tratamiento de lesiones tendino-ligamentosas en caballos. 2014;905.

8.  Yokota Y, Tashiro Y, Suzuki Y, et al. Effect of Capacitive and Resistive Electric Transfer on Tissue Temperature, Muscle Flexibility, and Blood Circulation. J Nov Physiother. 2017;07(01):1-7.

···
1
CRAR BCN
Hola, deixa’ns el teu missatge i et respondrem el més aviat possible.
...
Hola, déjanos tu mensaje y te responderemos lo antes posible.
...
Hi, leave us your message and we will reply as soon as possible.